Details for a topic

Kò-a The body

--

All cards

Tet

Head


Chivé

Hair


Lèv

Lip


Zyé (zee-yeh)

Eye


Bouch (bush)

Mouth


Dan (dahn)

Teeth


Fon (fohn)

Forehead


Fidji (fee-gee)

Face


Gòj (gorj)

Throat


Maton (mahtohn)

Chin


Kou (koo)

Neck


Lanng ( lang )

Tongue


Lanmen (lahn-mehn)

Hand


Bwa (bwah)

Arm


Koudbwa (kood-bwah)

Elbow


Zepòl (zeh-pol)

Shoulder


Bouden (boo-dehn)

Stomach


Fès (fes)

Buttocks


Pyé (pee-yeh)

Foot


Janm (jahm)

Leg


Jounou (joo-new)

Knee


Zonng (zonG)

Nail


Zòtéy (zor-tay)

Toes


Dwèt (dewht)

Finger


Do (dough)

Back


Chivi (she-vee)

Ankle


Lèstomak (les-toe-Mack)

Chest


Sousi zyé (soo-sea zee-yeh)

Eye brow