Details for a topic

Pronouns Kwéyòl to English

--

All cards

Mon / mwen

me, I, my


Ou

you, your


Li/i

him, her, it, he, she


Nou

us/we/our


Zò/zòt

You - plural


Yo

them, they, their


Mon byen 

I’m well


Papa mwen 

my father


Mi mwen la 

look me deh!


Ou byen?

you good?


Manman ou 

your mother


I ka vini?

(He’s coming?)


Chez-li 

(her chair)


Nou pa Bon

(we aren’t good)


Sa sé kay nou

(that is our house)


Koté zò ka alé 

(where are you all going)


Tab zòt 

(your table)


Papa yo

(their father)


Gadé yo

(watch them)


Vyé motoka-a sé sa mwen

Vyé motoka-a sé sa mwen = The old car is mine


Sa salad sé sa'w = That salad is yours

Sa salad sé sa'w = That salad is yours


Sa nèf Djip sé sa nou

Sa nèf Djip sé sa nou = That new Jeep is ours